Anal Atrezi

anal atrezi
Anal Atrezi
Doğuştan anüs oluşmamıştır.Aslında çok sık görülür.Bulunduğunda VATER sendromu gibi başka anomalilerle birlikte olabilir. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.HLXB9 geni suçlanmaktadır. (Currarino sendromu)
anal atrezi
Alçak tip Anal Atrezi yüksek veya alçak tip diye ikiye ayrılır yüksek tipte kolonun cilde mesafesi uzundur. nadiren fistülsüz olup genellikle fistülüdür. erkekte üretraya kızlarda ise posterior fornixe fistül sıktır. Alçak tipte ise kolon cilde veya fouchete fistülize olabilir. veya membanöz bir yapı ile kapalıdır. bazen bavul sapı görünümü bulunur.

Antalya-anal atrezi

vertebral anomali,anal atrezi,kardiovasküler anomaliler,trakeoözefagial fistül,özefagus atrezisi,Renal anomaliler,Radyal anomaliler,Extremite defektleri,
trizomi 18 ve 21, kedi-göz sendromu,Baller-Gerold sendromu, Currarino sendromu, kaudal regresyon sendromu, FG sendromu, Johanson-Blizzard sendromu, McKusick-Kaufman sendromu, Pallister-Hall sendromu, kısa kaburga polidaktili sendromu tip 1, Townes-Brocks sendromu, urorectal septum malformasyon dizisi ve OEIS kompleksi (omfalosel, ekstrofi bir cloaca, spinal bozukluklar). Gibi anomalilerle birlikte bulunabilir.
Antalya çocuk cerrahi-anal atrezi
Tanı :
Teşhis hemen konulacağı gibi bazı fistül veya anterior yerleşimli anüslerde sonraya da kalabilir.
Anomali tam olarak ortaya konulduktan sonra tedavi planı yapılır.

TEDAVİ

Doğum sonrası öncelikle hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasına yönelik ilk girişim yapılır. alçak tiplerde bu girişim yeterli olabilir. Yüksek tipte ise kolostomi ve sonrasında psarp prosedürü gerekir.
Op.Dr.Gürsel Ateş Tarafından Özellikle Diyarbakır çocuk hastanesinde yüzlerce anal atrezili bebek sağlıklarına kavuşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.